Konfidencialitātes politika

Federālais valsts unitārais uzņēmums „Starptautiskā informācijas aģentūra „Rossija segodņa” (turpmāk – Aģentūra, „mēs”, „mūsu”), reģistrācijas adrese: 119021, Krievija, Maskava, bulvāris Zubovskij, māja 4, būve 1, 2, 3, pievērš lielu uzmanību Jūsu privātās dzīves aizsardzībai un Jūsu personas datu drošībai.
Mēs ievērojam Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 prasības par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR) atcelšanu. Veicot personas datu apstrādi, mēs ievērojam principus, kuri izklāstīti VDAR 5.pantā.
Lūdzam Jūs uzmanīgi iepazīties ar Konfidencialitātes politiku (turpmāk – Politika), lai saprastu, kādiem mērķiem mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, kā arī to, kā Jūs varat realizēt tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem, ko apstrādā Aģentūra.
Mēs centāmies izveidot Politiku maksimāli vienkāršu izpratnei.
Politika iztulkota no apstiprinātas redakcijas krievu valodā Jums saprotamā valodā.
Ja Jums radušies jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi un to aizsardzību no mūsu puses, piedāvājumi Politikas izklāsta uzlabošanai, vai Jūs vēlaties pieprasīt apstiprināto redakciju, Jūs varat nosūtīt iesniegumu veidā, kas norādīts 10. sadaļā „Kontakti”.
1. Pielietošanas joma
Politika paredzēta Jūsu informēšanai par mūsu darbībām saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu un apstrādi, kad Jūs izmantojat mūsu informācijas resursus, kad mēs veicam žurnālistiskas darbības, kā arī dažādu pasākumu ietvaros.
Procesi, attiecībā uz kuriem tiek pielietota Politika, uzskaitīti 3. sadaļā „Paziņojumi par konfidencialitāti”.
Pievērsiet uzmanību, mūsu informatīvie resursi var saturēt atsauces uz citu pakalpojumu sniedzēju resursiem, kurus mēs nekontrolējam un uz kuriem Politika neattiecas.
Mēs pieprasām no mūsu partneriem saudzīgu attieksmi pret lietotāju datiem un strādājam tikai ar kompānijām, kuru reputācija ir apstiprināta.
2. Nepilngadīgo personu personas datu vākšana
Mūsu informācijas resursi nav paredzēti par 13 gadiem jaunāku bērnu personas datu apstrādei. Gadījumā, ja tādi dati tiek izmantoti vietnes satura veidošanai, mēs obligāti pieprasām vecāku vai viņu aizvietotāju piekrišanu apstrādei.
Ja Jums ir pamats domāt, ka bērns izsniedzis mums savus personas datus, lūdzam Jūs sazināties ar mums veidā, kas norādīts 10. sadaļā „Kontakti”.
3. Paziņojums par konfidencialitāti
3.1. Personas datu apstrāde ar Aģentūras informācijas resursiem ar Jūsu personas identifikāciju.
Ar Aģentūras informācijas resursiem tiek realizēta personas datu apstrāde, lai identificētu Jūs, kā fizisku personu, šādu mērķu sasniegšanai:
3.1.1. Personīgā kabineta funkciju piešķiršana Sputnik vietnēs.
Personas datu apstrādes mērķis.
Tiek piedāvāta iespēja piedalīties ziņu apspriešanā, ziņu komentēšanā.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti norādītajam mērķim.
Reģistrācijai Sputnik vietnēs, Jums nepieciešams paziņot: vārdu vai pseidonīmu un e-pasta adresi.
Pēc Jūsu piekļuves konta izveidošanas Jūs varat norādīt savā personīgajā kabinetā papildu ziņas: fotogrāfijas, informāciju par vecumu; dzimumu; dzimšanas datumu; valsti; sociālo tīklu konta ID. Papildus informācija nav obligāta.
Ja norādījāt Google ID vai Apple ID, vai sociālā tīkla konta ID, Sputnik vietne apstrādās ziņas no Jūsu sociālā tīkla konta: vārds, uzvārds, fotogrāfija, dzimšānas darums, dzimums, elektroniskā pasta adrese, abonementi.
Personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz brīdim, kad Jūs patstāvīgi dzēšat Jūsu kontu vai līdz Jūsu pieprasījuma par piekrišanas atsaukšanu (datu dzēšanu) brīdim.
Piekrišanas atsaukšanas kārtība norādīta 5.7. sadaļā „Tiesības atsaukt piekrišanu”.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Ja norādījāt sociālo tīklu ID datus personīgā kabineta iestatījumos, tiek realizēta nodošana trešajām personām, proti: Facebook Inc. (Facebook); Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); SIA „V Kontakte” (Vkontakte), Apple Inc.
Datu nodošana trešajām personām netiek veikta, ja Jūsu personīgā kabineta iestatījumos nav informācijas par sociālajiem tīkliem.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Ja Jūsu personīgā kabineta iestatījumos ir informācija par sociālajiem tīkliem, personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas, ASV un citu valstu teritorijā, kur atrodas sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējs.
Ja Jūsu personīgā kabineta iestatījumos nav informācijas par sociālajiem tīkliem, personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.1.2. Personīgā kabineta funkciju piešķiršana Sputnikimages.com vietnē.
Personas datu apstrādes mērķis.
Licences piešķiršana, lai iegūtu tiesības izmantot foto, grafiskos, infografiskos, audio un vizuālos materiālus.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, lietotājvārds, kompānijas nosaukums, kompānijas industrija, pilsēta, valsts, darba vieta, ieņemamais amats, pasta indekss, adrese, kontakttālruņa numurs.
Personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Līgums (licences vienošanās).
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz līguma (licences vienošanās) darbības pārtraukšanai.
Pamatojoties uz līguma pārtraukšanas faktu, tiek veikta līguma nodošana iekšējai uzglabāšanai arhīvā. Līguma uzglabāšanas termiņu nosaka iekšējā lietu nomenklatūra saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.1.3. Personīgo kabinetu izveidošana korporatīvo klientu pārstāvjiem Sputnik Trending.
Personas datu apstrādes mērķis.
Sputnik Trending pakalpojumu sniegšana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
E-pasts; organizācija; lietotājvārds; informācija par izmantojamām ziņu plūsmām.
Personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Līgums (licences vienošanās).
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz līguma (licences vienošanās) darbības pārtraukšanai.
Pamatojoties uz līguma pārtraukšanas faktu tiek veikta līguma nodošana iekšējai uzglabāšanai arhīvā. Līguma uzglabāšanas termiņu nosaka iekšējā lietu nomenklatūra saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanas prasībām.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.1.4. Konkursu vai citu pasākumu organizēšana.
Personas datu apstrādes mērķis.
Mārketinga konkursu un akciju organizēšana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Apple ID vai Google ID vai sociālā tīkla konta ID, uzvārds, vārds, tēva vārds, vecums, valsts, ziņas par kontaktiem interneta ziņapmaiņas programmās un sociālajos tīklos, kontakta tālruņu numuri, elektroniskā pasta adrese, foto, video.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Konkursa vai cita pasākuma dalības noteikumi.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz organizētā pasākuma beigām.
Uzvarētāju dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kad viņiem tiek pasniegtas balvas.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Gadījumā, ja pasākumu organizēšanai (partneri, trešās personas) vai balvu pasniegšanai (pasta dienesti, kurjerdienesti vai partneri) tiek piesaistītas trešās personas, personas dati tiek nodoti.
Šo konkursa posmu organizēšanas laikā, tajā skaitā balvu pasniegšanai uzvarētājiem, Aģentūra patstāvīgi neveic nodošanu trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Piesaistot pasākumu organizēšanai (partneri, trešās personas) vai balvu pasniegšanai (pasta dienesti, kurjerdienesti vai partneri) trešās personas, personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas un trešās personas valsts teritorijā.
Ja nav piesaistīto trešo personu, apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.1.5. Ziņu komentēšana ar sociālo tīklu kontu starpniecību.
Personas datu apstrādes mērķis.
Tiek nodrošināta iespēja komentēt ziņu materiālu Sputnik vietnēs, ar Jūsu Facebook konta izmantošanu.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Facebook konta ID; uzvārds, vārds; fotogrāfija.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Komentējot ziņu materiālus, ziņas par šī komentāra autoru kļūst vispārēji pieejamas, ja tas neaizskar viņa tiesības un brīvības, un mēs ceram, ka autors par to ir informēts.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Jūsu personas dati glabājas līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.
Piekrišanas atsaukšanas kārtība norādīta 5.7. sadaļā „Tiesības atsaukt piekrišanu”.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Facebook Inc. (Facebook).
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas un ASV un citu valstu, kur atrodas sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējs, teritorijā.
3.1.6. E-pasta sūtījumu sūtīšana Sputnik un Sputnikimages.com. abonentiem
Personas datu apstrādes mērķis.
Ziņu sūtījumu izplatīšana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds; e-pasta adrese; atrašanās vietas adrese; informācija par pasta klientu.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.
Piekrišanas atsaukšanas kārtība norādīta 5.7. sadaļā „Tiesības atsaukt piekrišanu”.
Personas datu nodošana trešajām personām.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas, ASV, Vācijas un Lietuvas Republikas teritorijā.
3.1.7. Atgriezenisko sakaru iespējas nodrošināšana.
Personas datu apstrādes mērķis.
Fizisko personu vai organizācijas pārstāvja atsauksmju (sūdzību, priekšlikumu) apstrāde.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds; darba vieta un ieņemamais amats; adrese; valsts; kontakttālruņu numuri; e-pasta adrese.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Atgriezenisko sakaru nodrošināšana ar Jums, lai risinātu Jūsu jautājumu.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz Jūsu atsūtītā jautājuma atrisināšanai.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.2. Personas datu apstrāde ar Aģentūras informācijas resursiem bez Jūsu personas identifikācijas.
Mūsu informācijas resursi veic automātisku ziņu vākšanu bez Jūsu, kā fiziskas personas, identifikācijas, lai sasniegtu šādus mērķus:
3.2.1. Aģentūras informācijas resursa lietotāja uzvedības analīze ar iekšējo analīzes sistēmu palīdzību.
Personas datu apstrādes mērķis.
Vietnes darba uzlabošana, satura nodrošināšana, atbilstošāko ziņu materiālu atainošana, mērķa reklāmas atainošana Aģentūras vietnē un reklāmas tīklos.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Sīkdatnes (cookie), IP-adrese, informācija par atrašanās vietu, OS tips un versija, ierīces tips un tā ekrāna izšķirtspēja, avots, no kurienes vietnē ieradies lietotājs, no kuras vietnes vai pēc kādas reklāmas, OS un pārlūka valoda, lietotāja aktivitāte Interneta tīklā.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Likumīgā interese.
Ievācot Jūsu datus, mēs vadāmies no mūsu likumīgajām interesēm, jo citi pamatojumi šajā gadījumā nav piemērojami. Mūsu darbība ir atkarīga no Jūsu ieinteresētības piedāvātajā saturā, tā lietošanas ērtības.
Lietotāja uzvedības analīze mūsu informācijas resursā ir vienkārša masu informācijas līdzekļu darbības prakse, šajā sakarā mēs ceram, ka Jūs esat informēts par to. Mēs apstiprinām, ka Jūsu datu analīze, kura tiek veikta mūsu paziņoto mērķu sasniegšanai, būtiski neietekmē Jūsu tiesības un brīvības.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Glabāšanas termiņš ir atkarīgs no sīkdatnes (cookie) tipa.
Ar tipu aprakstu Jūs varat iepazīties sīkdatņu (cookie) tabulā.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.2.2. Aģentūras informācijas resursa lietotāja uzvedības analīze ar ārējo resursu palīdzību.
Personas datu apstrādes mērķis.
Vietnes darba uzlabošana, satura nodrošināšana, atbilstošāko ziņu materiālu atainošana, mērķa reklāmas atainošana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Sīkdatnes (cookie), IP-adrese, informācija par atrašanās vietu, OS tips un versija, pārlūka tips un versija, ierīces tips un tā ekrāna izšķirtspēja, avots, no kura vietnē ieradās lietotājs, no kuras vietnes vai ar kādas reklāmas starpniecību, OS un pārlūka valoda, lietotāja aktivitāte Interneta tīklā.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
1) Līdz sīkdatnes (cookie) glabāšanas termiņa beigām atkarībā no tā tipa. Uzglabāšanas termiņu pēc sīkdatnes (cookie) tipa Jūs varat apskatīt sīkdatņu (cookie) tabulā.
2) Līdz piekrišanas (atteikšanās no apstrādes) atsaukšanai.
Piekrišanas atsaukšanas kārtība norādīta 5.7. sadaļā „Tiesības atsaukt piekrišanu”.
Pieejas personas datiem piešķiršana trešajām personām.
Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izmantota pieslēgšanās pie ārējo servisu informācijas resursiem:
Šiem servisiem tiek piešķirta iespēja ievākt Jūsu personas datus ar mērķi veikt analīzi. Šajā gadījumā Jūsu personas datu apstrādi reglamentē ārējo servisu Konfidencialitātes politikas.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas, ASV, Ēģiptes un citu ārējo servisu mītnes valstu teritorijā.
3.3. Datu apstrāde Aģentūras darbības ietvaros.
Līdztekus augstāk minētajiem mērķiem Aģentūra veic darbību bez informācijas resursu izmantošanas. Aģentūra apstrādā Jūsu personas datus savas darbības laikā, lai sasniegtu šādus mērķus:
3.3.1. Ārzemju MIL pārstāvju akreditācija saviem un Aģentūras organizētajiem pasākumiem.
Personas datu apstrādes mērķis.
Žurnālistu akreditācija pasākumiem.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds, tēvvārds; dzimums; pilsonība; personu apliecinoša dokumenta rekvizīti; fotogrāfija; pases lappušu kopijas; darba vieta un ieņemamais amats; vīzas kategorija un numurs; e-pasta adrese; kontakttālruņu numuri; iebraukšanas mērķis.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Akreditācijas veikšanas laikā un gada laikā pēc akreditācijas beigām.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām tiek veikta gadījumā, ja tās tiek piesaistītas Aģentūras pasākumu norises procesam.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas un citu pasākuma norises valstu teritorijā.
3.3.2. Ārējā spīkera uzaicinājums uz Aģentūras preses konferenci ES teritorijā.
Personas datu apstrādes mērķis.
Aģentūras pasākuma organizēšana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds, tēvvārds; fotogrāfija; darba vieta un ieņemamais amats; e-pasta adrese; kontakttālruņu numuri; ziņas par zinātniskajiem grādiem; ziņas par biogrāfiju; ziņas par kontaktiem tīmekļa ziņapmaiņas lietotnēs un sociālajos tīklos.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz pasākuma beigām.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām tiek veikta gadījumā, ja tās piesaistītas Aģentūras preses konferences norises procesam.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta Krievijas Federācijas un citu preses konferences norises valstu teritorijā.
3.3.3. ES teritorijā esošo Aģentūras partneru, kontrahentu un klientu pārstāvju datu apstrāde.
Personas datu apstrādes mērķis.
Civiltiesiskā līguma noslēgšana, izmantošana un pārtraukšana; līguma saskaņošana ar kontrahentu.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds, tēvvārds; darba vieta un ieņemamais amats; e-pasta adrese; kontakttālruņu numuri.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Darbības, kas vērstas uz līguma noslēgšanu, kā arī līguma izpildi (jebkurš līguma veids).
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz līguma noslēgšanai, kā arī laika posmā līdz tā darbības pārtraukšanai.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.3.4. Materiālu sagatavošana MIL darbības ietvaros.
Personas datu apstrādes mērķis.
MIL darbības veikšana.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds, tēvvārds; darba vieta un ieņemamais amats; fotogrāfija; intervijas audioieraksts; intervijas vai uzstāšanās videoieraksts; biogrāfija; e-pasta adrese; kontakttālruņa numurs; ziņas par kontaktiem interneta mesendžeros un sociālajos tīklos.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Likumīgās intereses.
Ievācot Jūsu datus, mēs vadāmies no likumīgajām interesēm, jo citi pamatojumi šajā gadījumā nav piemērojami. Mūsu darbība balstās uz operatīvo reakciju uz dažādu sabiedrības dzīves jomu notikumu reaģēšanu un to sniegšanu ziņu materiālu veidā. Materiāla sagatavošanas laikā MIL darbības ietvaros var tikt izmantoti personas dati, un šie personas dati kļūst vispārēji pieejami, ja tas neaizskar fiziskās personas tiesības un brīvības, un mēs ceram uz Jūsu informētību par to.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Beztermiņa, MIL žurnālistu darbības ietvaros.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
3.3.5. E-pasta sūtīšana Eiropas MIL pārstāvjiem.
Personas datu apstrādes mērķis.
Ziņu sūtīšana ar e-pastu.
Personas dati, kuri tiek apstrādāti minētajam mērķim.
Uzvārds, vārds, tēvvārds; darba vieta; kontakttālruņa numurs; e-pasta adrese; valsts.
Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums.
Jūsu piekrišana.
Personas datu glabāšanas termiņš.
Līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.
Piekrišanas atsaukšanas kārtība norādīta 5.7. sadaļā „Tiesības atsaukt piekrišanu”.
Personas datu nodošana trešajām personām.
Personas datu nodošana trešajām personām netiek veikta.
Personas datu nodošana trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai Krievijas Federācijas teritorijā.
4. Individuālo lēmumu automatizētā pieņemšana, ieskaitot profilēšanu
Lai sasniegtu mūsu mērķus, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs neveicam individuālo lēmumu pieņemšanas automatizāciju, ieskaitot profilēšanu.
5. Jūsu tiesības
5.1. Tiesības piekļūt informācijai par Jums.
Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par Jūsu personas datu apstrādes kārtību: apstrādes mērķi, kategorijas, saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, tajā skaitā no trešajām valstīm (kuras nav iekļautas Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā) vai starptautiskajām organizācijām, glabāšanas periods, apstrādes pārtraukšanas nosacījumi, personas datu saņemšanas avots.
Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti pie mums elektroniskajā formātā, mēs piedāvājam Jums to kopijas plaši izmantojamajā formātā.
5.2. Tiesības labot Jūsu personas datus.
Ja Jūsu personas dati nav precīzi, ir nepilnīgi vai novecojuši, Jums ir tiesības pieprasīt to tūlītēju labošanu no mūsu puses vai, kur tas ir iespējams, izlabot tos patstāvīgi, piemēram, personīgā kabineta iestatījumos.
Pēc Jūsu personas datu labošanas mēs Jūs par to informēsim.
5.3. Tiesības dzēst Jūsu personas datus.
Jums ir tiesības pieprasīt no mums Jūsu personas datu dzēšanu bez kavējumiem no mūsu puses vai, kur tas ir iespējams, dzēst tos patstāvīgi, piemēram, personīgā kabineta iestatījumos.
Ja mēs nevaram dzēst Jūsu personas datus, mēs likvidējam individuālās īpatnības Jūsu personas datos tā, lai nevarētu noteikt to īpašnieku.
Pēc Jūsu personas datu dzēšanas vai individuālo īpatnību likvidēšanas mēs Jums par to paziņosim.
5.4. Tiesības ierobežot (bloķēt) apstrādi.
Jums ir tiesības pieprasīt no mums Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu (bloķēšanu). Izmantot šīs tiesības Jūs varat tikai šādos gadījumos:
1) Jūs apstrīdat personas datu precizitāti laika posmā, kas dod mums iespēju pārbaudīt šo datu precizitāti;
2) apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret savu personas datu dzēšanu un lūdzat ierobežot to izmantošanu;
3) mums vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes mērķiem, bet tie nepieciešami Jums juridisko prasību noteikšanai, realizēšanai vai aizsardzībai;
4) Jūs iebilstat pret apstrādi līdz brīdim, kad tiek pārbaudīts tas, ka mūsu likumīgais pamatojums pārsniedz Jūsu pamatojumu.
Ierobežojot (bloķējot) Jūsu personas datu apstrādi, mēs pārtraucam apstrādes procesu līdz bloķēšanas atcelšanai, bet šajā gadījumā mēs saglabāsim Jūsu personas datus.
Jūs varat atcelt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumus (bloķēšanu) jebkurā laikā, nosūtot pieprasījumu veidā, kas norādīts 10. sadaļā "Kontakti".
5.5. Tiesības pārvietot datus.
Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nodot šos datus citam kontrolierim, ja tas ir tehniski realizējams.
Izmantot šīs tiesības Jūs varat, kad Jūsu dati tiek apstrādāti elektroniskā veidā pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai parakstīto līgumu, kur Jūs esat viena no līgumslēdzēju pusēm.
5.6. Tiesības uz iebildumiem.
Jums ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz savu motivēto iebildumu, iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja:
1) tiek pildīti sabiedrības interešu uzdevumi vai tiek realizētas mums uzdotās oficiālās pilnvaras;
2) pastāv likumīgās intereses, kuras ievērojam mēs vai trešā puse, izņemot gadījumus, kad tādas intereses nepieciešamas Jūsu tiesību un brīvību aizsardzībai.
Mēs neapstrādāsim Jūsu personas datus, ja nevarēsim nodemonstrēt pārliecinošus likumīgus pamatojumus to apstrādei.
Jūs varat arī jebkurā laikā izteikt iebildumus par Jūsu personas datu apstrādi mārketinga mērķiem, ieskaitot profilēšanu.
5.7. Tiesības atsaukt piekrišanu.
Ja Jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt. Mēs realizēsim parastas piekrišanas funkcionālu:
1) piekrišanas e-pasta sūtījumiem atsaukšana.
Atsaukt savu piekrišanu Jūs varat vairākos veidos:
a) pāriet uz saiti „Atteikties”, kas atrodama katrā nosūtītajā vēstulē;
b) nosūtot atteikšanos no e-pasta sūtījumiem atbildes vēstulē;
c) atslēgt e-pasta sūtījumus, kur tas ir iespējams, patstāvīgi personīgā kabineta iestatījumos.
2) piekrišanas par personas datu apstrādi atsaukšana personīgajā kabinetā Sputnik vietnēs.
Atsaukt savu piekrišanu Jūs varat ar vairākos veidos:
a) dzēšot kontu Sputnik vietņu personīgā kabineta iestatījumos (saite „dzēst kontu” sadaļā „iestatījumi”);
b) nosūtot mums iesniegumu veidā, kas norādīts 10. sadaļā „Kontakti”.
3) Sīkdatņu (cookie) apstrādes piekrišanas atsaukšana (atteikšanās no sīkdatņu (cookie) apstrādes).
Atsaukt savu piekrišanu (atteikties no apstrādes) Jūs varat saskaņā ar instrukciju, kas aprakstīta Sīkdatņu (cookie) izmantošanas un automātiskās datu reģistrācijas politikā; Atbilstoši sīkdatnes (cookie) veidam, tie var tikt nodzēsti automātiski pēc pārlūka aizvēršanas Jūsu ierīcē. Ja automātiskā dzēšana nav paredzēta, apstrāde tiek pārtraukta pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas.
4) personas datu apstrādes piekrišanas atsaukšana mērķiem, kas nav saistīti ar informācijas resursu izmantošanu.
Atsaukt savu piekrišanu Jūs varat, nosūtot mums iesniegumu veidā, kas norādīts 10. sadaļā „Kontakti”.
5.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijā.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts pilnvarotajā uzraudzības institūcijā, ja Jums radušās šaubas par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, aizsargājam un izpildām Jūsu tiesības.
Savas uzraudzības institūcijas kontaktus Jūs varat uzzināt Eiropas Padomes datu aizsardzības vietnē.
5.9. Papildu informācijas pieprasīšana datu subjekta identifikācijai.
Ja Jūsu tiesību realizēšanai Jūsu iesniegto ziņu nepietiek, mēs varam pieprasīt no Jums papildu informāciju, ar mērķi patiesi identificēt Jūsu personību. Mēs cenšamies pieprasīt minimālu nepieciešamo papildu informācijas apjomu. Gadījumā, ja Jūs neiesniedzat papildu informāciju, mēs nevarēsim realizēt Jūsu tiesības. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības, pieprasot papildu informāciju, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības institūcijā.
5.10. Informācijas par Jūsu tiesībām sniegšanas nosacījumi.
Informācija, kas saistīta ar Jūsu tiesību realizēšanu, sniedzama bez maksas. Ja Jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārspīlēts, konkrētā gadījumā tā atkārtojamības rakstura dēļ, mēs varam atteikties no atbildes, vai iekasēt maksu par pieprasītās informācijas sniegšanu.
5.11. Kā Jūs varat realizēt savas tiesības.
Mēs piedāvājam vairākas iespējas Jūsu tiesību realizēšanai:
1) Jūs varat izmantot atgriezeniskās saites elektronisko formu, kura atrodas vietnē, lai nosūtītu mums iesniegumu, kas saistīts ar Jūsu personas datu aizsardzību;
2) patstāvīgi realizēt Jūsu tiesības, kur tas ir iespējams, izmantojot personīgā kabineta funkcionālu;
3) saistībā ar svarīgiem jautājumiem Jūs varat griezties tieši pie datu aizsardzības inspektora: privacy@sputniknews.com.
5.12. Kad mēs nevaram realizēt Jūsu tiesības.
Saskaņā ar VDAR 23. pantu mēs varam ierobežot mūsu saistību un Jūsu tiesību apmēru, kad to pieprasa Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības dalībvalsts likumdošana.
Šos ierobežojumus var izmantot, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti:
1) nacionālās drošības nodrošināšanas ietvaros;
2) aizsardzībai;
3) sabiedriskajai drošībai;
4) veicot iepriekšējo pārbaudi, izmeklēšanu, personas identifikāciju vai kriminālvajāšanu par kriminālnoziegumu izdarīšanu vai kriminālsodu izpildi, ieskaitot sabiedriskās drošības aizsardzību un draudu novēršanu;
5) citiem svarīgiem mērķiem Eiropas Savienības vai Jūsu mītnes dalībvalsts sabiedriskajās interesēs, piemēram, svarīgas Eiropas Savienības vai dalībvalsts ekonomiskās vai finansiālās intereses, ieskaitot naudas, budžeta un nodokļu jautājumus, veselības aizsardzību un sociālo nodrošinājumu;
6) ar mērķi aizsargāt tiesas un tiesvedības neatkarību;
7) regulējamo profesiju ētikas normu pārkāpumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un vajāšanai;
8) monitoringa, inspekcijas vai regulēšanas funkciju izpildei, kas saistītas ar oficiālo pilnvaru realizēšanu;
9) Jūsu un Jūsu Tiesību un citu personu brīvību aizsardzībai;
10) civiltiesisko prasību iesniegšanas tiesību realizācijai un ārvalstu tiesas lēmumu izpildei.
Dažu tiesību realizēšanai papildus pastāv īpaši nosacījumi, bez kuru izpildes tiesības nevar realizēt, proti:
Dzēšanas tiesību izņēmumi:
1) lai realizētu viedokļu un informācijas izteikšanas tiesības;
2) lai pildītu juridiskās saistības, kas pieprasa apstrādi saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts likumdošanu, vai uzdevuma izpildei, kas tiek izpildīts sabiedriskajās interesēs vai oficiālo pilnvaru realizācijas kārtībā, kas mums uzliktas ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts likumdošanu;
3) sabiedrisko interešu izpratnē sabiedriskās veselības aizsardzības jomā;
4) arhivēšanas mērķiem sabiedriskajās interesēs, zinātniskajiem mērķiem vai vēsturisku pētījumu vai statistikas mērķiem;
5) tiesas prasību ierosināšanai, realizēšanai vai aizsardzībai.
Apstrādes ierobežošanas (bloķēšanas) tiesību izņēmumi:
1) ar Jūsu piekrišanu juridisko prasību noteikšanai, realizēšanai vai aizsardzībai;
2) citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai;
3) ar mērķi ievērot svarīgas Eiropas Savienības vai dalībvalsts sabiedriskās intereses.
Ja mēs nevaram realizēt Jūsu tiesības pēc Jūsu pieprasījuma, mēs nosūtīsim Jums motivētu atteikumu.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts pilnvarotajā uzraudzības institūcijā, ja Jums radušās šaubas par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, aizsargājam un izpildām Jūsu tiesības.
Savas uzraudzības institūcijas kontaktus Jūs varat aplūkot Eiropas Padomes datu aizsardzības vietnē.
6. Sīkdatnes (cookie) un automātiskā datu reģistrācija
Lai sasniegtu mērķus, kas uzskaitīti Politikas 3.2. punktā, mēs izmantojam sīkdatnes (cookie) un datu automātiskās reģistrācijas tehnoloģijas.
Sīkdatne (cookie) – neliela teksta datne, kura tiek uzglabāta ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.).
Automātiskā datu reģistrācija ir log-datne, un to izmanto mūsu tīmekļa serveri un drošības sistēmas.
Šo datu apstrāde paredzēta tikai drošai mūsu informācijas resursu izmatošanai, kā arī to darba kvalitātes uzlabošanai.
Mēs neizmantojam šīs ziņas Jūsu personas identifikācijai, un mēs neapkopojam šos datus ar citiem datiem, nenododam tos un neveidojam lietotāju personīgos profilus.
Ar sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, Jūs varat iepazīties Sīkdatņu (cookie) izmantošanas un automātiskās datu reģistrācijas politikā.
7. Informācija par personas datu nodošanas garantijām trešajām valstīm
Sadarbībā ar kontrahentiem, kuru atrašanās valstis nepieder pie valstīm, kas nodrošina nepieciešamo personas datu aizsardzības līmeni, mēs izmantojam standarta līgumu nosacījumus, kurus iesaka Eiropas Komisija. Mēs veicām drošības pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai saskaņā ar labāko drošības un konfidencialitātes nodrošināšanas praksi. Mēs veicam drošības pasākumus Jūsu informācijas aizsardzībai.
8. Datu drošība
Personas dati, kurus mēs ievācam un glabājam, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Tie pasargāti no zudumiem, izmaiņām vai nesankcionētas pieejas. Šim nolūkam mēs pielietojam tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus. Mēs pastāvīgi pilnveidojam mūsu datu aizsardzības sistēmas.
Mēs novērtējam ietekmi uz datu aizsardzību, lai mūsu apstrādes laikā atklātu riskus attiecībā uz Jums. Atklātos riskus mēs samazinām ar tehnisko un organizatorisko aizsardzības pasākumu izmantošanas palīdzību.
Jūs esat atbildīgi par sava konta paroles saglabāšanu mūsu vietnē, kuru mēs Jums piešķīrām. Jums ir jāsaglabā šī parole noslēpumā un to nekad nevienam nav jānodod.
9. Politikas izmainīšana
Mēs saglabājam tiesības veikt izmaiņas Politikā.
Par izmaiņām Politikā mēs Jums paziņosim, izmantojot visas mums pieejamās iespējas (ar e-pasta palīdzību, kuru Jūs norādījāt reģistrācijas laikā, caur mūsu informācijas resursiem Jūsu apmeklējuma laikā).
Lūdzam Jūs regulāri apskatīt izmaiņas Politikā.
10.Kontakti
Lai nosūtītu mums iesniegumu, kas saistīts ar personas datu aizsardzību, Jūs varat izmantot atgriezeniskās saites formu, kas atrodas vietnē.
Vissvarīgākajos jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, Jūs varat vērsties pie datu aizsardzības instruktora:
Vārds: Dmitrijs
Uzvārds: Naimušins
E-pasta adrese: privacy@sputniknews.com
Pievēršam Jūsu uzmanību, ka minētie kontakti izmantojami tikai sadarbībai personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos. Iesniegumi, kas nav saistīti ar personas datu aizsardzību, netiks izskatīti.
Iesniegumiem, kas nav saistīti ar personas datu aizsardzību, lūdzam Jūs izmantot adresi no Aģentūras kontaktu saraksta mājas lapā https://sputniknewslv.com/docs/contact.html lappusē. Uzmanību! Pareizi izvēlieties struktūrvienību, ņemot vērā Jūsu iesnieguma tēmu. Nepareizi izvēloties struktūrvienību, Jūsu pieprasījums var palikt bez atbildes, jo struktūrvienības sniedz atbildes tikai savas kompetences ietvaros.
Pēdējais atjaunojums: 10.03.2020.
"Informācijas resursi, uz kuriem attiecas konfidencialitātes politika"
Tīmekļa vietnes:
https://sputniknews.com
https://mundo.sputniknews.com
https://snanews.de
https://fr.sputniknews.com
https://br.sputniknews.com
https://cz.sputniknews.com
https://it.sputniknews.com
https://pl.sputniknews.com
https://sputniknews.gr
https://sputniknewslv.com
https://sputniknews.lt
https://sputnik-news.ee
https://ru.sputniknewslv.com
http://lv.sputniknews.ru
https://ru.sputniknews.lt
http://sputnikimages.com
http://baltnews.ee
http://baltnews.lt
http://baltnews.lv
Mobilās lietotnes:
Sputnik (iOS; Android):
International/English
Mundo/Spanish
Brasil/Portuguese
Česká republika/Czech
Deutschland/German
France/French
Ελλάδα/Greek
Italia/Italian
Lietuva/Lietuvos
Литва/Russian
Latvija/Latvian
Латвия/Russian
Eesti/Estonian
Эстония/Russian
Polska/Polish
Sputnik Trending (iOS; Android):
English
Español
"Trešās puses pakalpojumi":
Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)
Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)
comScore (https://www.comscore.com/)
Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)
Taboola (https://www.taboola.com/)
AdRiver (http://www.adriver.ru)
Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)
LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)
Postquare (http://www.postquare.com/)
AdFox (https://www.adfox.ru/)
Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)
BEACONSPARK LTD (Engageya; Postquare)
WMG International, inc. (WMG)
ООО "ССП Нетворк" (Between Exchange)
Flurry* (http://flurry.com) - Šie servisi tiek izmantoti tikai tad, ja tiek izmantota mūsu mobilā lietojumprogramma Android vai iOS
Ziņu lente
0